Student of niet?

Is een mbo-student een student, of een leerling?

Toen een bezoeker van mijn blog mij die vraag stelde, had ik helemaal niet in de gaten dat dat onderwerp net in het nieuws verschenen was. En ik reageerde bijna verbaasd: is dat een item dan? Natuurlijk is het een student!

Maar via allerlei nieuwsberichten begreep ik dat het toch niet zo simpel (‘natuurlijk is een mbo-student een student!’) was als ik dacht. Officieel in de wet zijn mbo’ers geen studenten, ze hebben geen toegang tot allerlei feesten, kamers en gezamenlijke introductiedagen, geen studentenkortingen en nog wat van die dingen.

Maar ik denk dat dat nog niet eens het grootste probleem is. Sommige kortingen zouden ook niet terecht zijn, aangezien mbo’ers bijv meestal veel minder betalen voor hun studie. Dus voor veel van deze praktische uitingen van het probleem zijn ook tegenargumenten te bedenken. Nee, het echte probleem zit veel dieper. En heeft alles te maken met de discussie over hoog- en laagopgeleid waar ik al eerder over blogde. Het gaat over de erkenning dat mbo’ers volwaardig meetellen in de maatschappij. Het gaat erom dat het een grote groep prachtige jongens en meiden is, die een studie volgen waarmee ze later een zeer belangrijke en gerespecteerden plaats in de maatschappij hebben. En het gaat erom dat ze niet worden gezien als een soort tussengroep, die, vooruit, ook wel iets leert, maar daarna zeker een ‘hogere’ (lees:betere) studie moet gaan doen.

Ik heb niet geturfd hoe vaak ik het al heb gezegd. In de klassen, op voorlichtingsavonden, tegen ouders. ‘Op het mbo is het echt anders als op het vo, je bent verantwoordelijk voor je eigen studievoortgang, je moet zelf de regie nemen over je resultaten.’ We behandelen studenten ook echt anders! Spreken hen aan op verantwoordelijkheid, laten aan hen de keuze. En ja, natuurlijk mag dat ook geleerd worden, bij de eerstejaars zie je dat dat nog wel moeilijk is. Dat ze daar soms een beetje hulp bij nodig hebben. Maar kom op zeg, is dat anders op het hbo of de universiteit?

Ik heb de hulp van Van Dale ook nog even ingeroepen. Die zegt:

stu·de·ren (studeerde, heeft gestudeerd)
1 zich bekwamen in een vak van wetenschap: hij zit te studeren
2 onderwijs volgen, student zijn: studeren voor dokter

en dan over wetenschap:

we·ten·schap (de; v)
1 het weten; = kennis
2 (meervoud: wetenschappen) het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven: natuurwetenschappen; sociale wetenschappen

In de dikke Van Dale geeft de definitie van hebt woord dus geen aanleiding om mbo’ers uit te sluiten van de aanduiding ‘student’. Alleen de voorbeelden die gebruikt worden (=het cursieve deel) zijn voorbeelden uit de universiteit.  Maar niemand kan ontkennen dat studenten zich bekwamen in kennis op een bepaald gebied.  En dat ze uiteindelijk een expert zijn in het voeren van een financiële administratie, het uitvoeren van verpleegkundige handelingen of de techniek van een auto. Ach, uiteindelijk  maakt het naampje ook helemaal niet veel uit. Want je zou met net zoveel verve het tegenovergestelde kunnen beweren, namelijk dat iedereen, inclusief hbo- en wo-ers leerlingen zijn. En als het goed is blijven we dat ook allemaal  ons leven lang! Wie niet meer leert, heeft  een probleem! Maar het gaat om  de erkenning,  en hoe moeilijk is het dan om gewoon af te spreken  dat leerlingen  op  het vo zitten,  en dat iedereen die verder leert na het vo, student heet?

Mbo-studenten dus. Ook voor de minister. Verspreken mag vanaf nu niet meer. En ik ben blij dat het bij ons op school al lang heel normaal is om het over studenten te hebben!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *